Фолклор

От минали времена в района на селото са останали няколко оброка с имената на видни светии. Това са „Св. Георги„, „Св.Спас", „Св.Дух" и „Св. Илия„. Някога старите хора са почитали всички тези празници, но сега тези традиции са позамрели и все по-малко хора се сещат за тях.