Туризъм

От минали времена в района на селото са останали няколко оброка с имената на видни светии. Това са „Св. Георги„, „Св.Спас", „Св.Дух" и „Св. Илия„. Някога старите хора са почитали всички тези празници, но сега тези традиции са позамрели и все по-малко хора се сещат за тях. До 1900 г. Крета е било доста голямо село в сравнение с околните. Имало е 90 домакинства с население към 500 души. Сега населението е към 250 души .

Връзката с Общинския и Областния център се осъществява чрез ж.п. линията София - Мездра и третокласен път.

Обработваемите земи в Крета са около 1000 дка. Половината от тях са дадени под аренда и се обработват, другите пустеят.

Преди двайсетина години в Крета е било развито зеленчуко производството. Имало е оранжерии, в които са отглеждани краставици, чушлета и др. Също така е имало насаждения с ягоди, черешови, сливови и прасковени дървета. След връщане на земята на собствениците всички тези насаждения са унищожени и в момента земята пустее.  Днес в Крета няма училище, няма детска градина, няма и предприятия, където да работи населението. Има няколко частни фирми с предмет на дейност търговия.


Районът има много добри природни дадености, но поради недоизгадената техническа инфраструктура екотуризма е затруднен. На територията на селото се намира Център за сърдечно-съдови заболявания, в който идват пациенти от цяла България.

Като всяко малко село в Северозападна България и Крета има нужда от подобряване на инфраструктората, селото от години изпитва затруднения с питейната вода като главната цел на кметството е да се оправи този проблем, също така да се привлекат нови арендатори, които да обработват пустеещите земи и да се осигурят работни места. Да се изградят еко пътеки до забележителностите, за да могат хората които идват от цяла България да се запознаят с хубавата  природа.