Културни забележителности

Решаващо значение за запазване на българщината през вековете на робство има християнската вяра, българските църкви и манастири. Има сведения, че до 30-те год. на 19 век. в Крета е съществувал манастир, разрушен по заповед на Баректар бей за да изгради с камъните бент на воденицата си. В селото се намира една от най - старите църкви в околията „Св. Архангел Михаил" строена през 1865 г.

През 1854 г. даскал Цено Вълчев от Мраморен открива първото училище в Крета. Населението от околните села е посещавало това училище, тъй като не е имало други в близост.