История

Село Крета се намира на 2.5 - 3.00 км. югозападно от гр. Мездра. Селото е разположено на левия бряг на р. Искър.

Климатът на района е умерено- континентален с локални изменения. Почвите в района са предимно сиво - горски.

Няма точни данни кога е възникнало селото и откъде идва името му, но по данни от Исторически изследвания за Северозападна България и по-точно за Мездренската селищна система се споменава за стари поселища унищожени по време на турското нашествие в българските земи в края на 14 век. Тогава селището е било Горна Крета и Манастирище. Оцелялото население се укрива и по- късно в близост до унищоженото поселище основава ново. Населението се е занимавало с животновъдство и земеделие. 

 

Решаващо значение за запазване на българщината през вековете на робство има християнската вяра, българските църкви и манастири. Има сведения, че до 30-те год. на 19 век. в Крета е съществувал манастир, разрушен по заповед на Баректар бей за да изгради с камъните бент на воденицата си. В селото се намира една от най - старите църкви в околията „Св. Архангел Михаил" строена през 1865 г.

През 1854 г. даскал Цено Вълчев от Мраморен открива първото училище в Крета. Населението от околните села е посещавало това училище, тъй като не е имало други в близост.

През втората полвина на 19 век Националното освободително движение на българския народ изгражда тайни революционни комитети. Такъв е имало и в Крета. По време на обиколките си във Врачанско Васил Левски е преминавал през местата, където има такива комитети.

В Ботевата чета участват трима четника от Мездренския край. Един от тях е Кръстю Генков от Крета. Днес има кръстена улица на негово име и паметна плоча в центъра на селото.

След освобождението при въвеждане на териториално-административното деление на Княжество България през 1887 г. Крета е било община и Мездра е било съставно село към нея. При сформиране на Община Мездра през, 1899 г. за кмет е избран Иван Мишев, който е роден в Крета. Той е дейна фигура и прави приятно впечатление на съвременните политически дейци. От 1899 до 1918 г. кметската длъжност в Община Мездра се заема от 20 души, 6 от които са от Крета. Също така за този период  длъжността секретар-бирник се заема от 12 души, 3- а, от които са от Крета. Тези длъжности са заемани от грамотни и дейни хора, което говори , че в Крета такива е имало доста.

През 1924 г. в Мездренската община се основава политическа партия „Демократически сговор". Същата година и в Крета се учредява бюро на същата партия. Три мандата кмет на Мездра издигнат от същата партия е Иван Мишев от Крета. През 1925 г. е основано читалище „Изгрев„ в Крета, което просъществува дълги години и печели престижни награди, но за съжаление вече не съществува.
Във войните 1912-1913 г. от Крета участниците са 60 души, а убитите трима. В Първата световна война участват 91 души и загиват шестима. Днес в центъра на селото е поставена паметна плоча в памет на загиналите.

 


От минали времена в района на селото са останали няколко оброка с имената на видни светии. Това са „Св. Георги„, „Св.Спас", „Св.Дух" и „Св. Илия„. Някога старите хора са почитали всички тези празници, но сега тези традиции са позамрели и все по-малко хора се сещат за тях.

До 1900 г. Крета е било доста голямо село в сравнение с околните. Имало е 90 домакинства с население към 500 души. Сега населението е към 250 души .

Връзката с Общинския и Областния център се осъществява чрез ж.п. линията София - Мездра и третокласен път.

Обработваемите земи в Крета са около 1000 дка. Половината от тях са дадени под аренда и се обработват, другите пустеят.

Преди двайсетина години в Крета е било развито зеленчуко производството. Имало е оранжерии, в които са отглеждани краставици, чушлета и др. Също така е имало насаждения с ягоди, черешови, сливови и прасковени дървета. След връщане на земята на собствениците всички тези насаждения са унищожени и в момента земята пустее.  Днес в Крета няма училище, няма детска градина, няма и предприятия, където да работи населението. Има няколко частни фирми с предмет на дейност търговия.


Районът има много добри природни дадености, но поради недоизгадената техническа инфраструктура екотуризма е затруднен. На територията на селото се намира Център за сърдечно-съдови заболявания, в който идват пациенти от цяла България.

Като всяко малко село в Северозападна България и Крета има нужда от подобряване на инфраструктората, селото от години изпитва затруднения с питейната вода като главната цел на кметството е да се оправи този проблем, също така да се привлекат нови арендатори, които да обработват пустеещите земи и да се осигурят работни места. Да се изградят еко пътеки до забележителностите, за да могат хората които идват от цяла България да се запознаят с хубавата  природа.